:שעות פתיחה   

  10-19  'א'-ה  

        9.30-14    'ו  

19-22  11-14  שבת  

 

 

///////////////////////////////////////////

                                                              :כתובת   

 רח' מקלף 7 , חיפה , צ'ק פוסט   

                                         inf.bwf@gmail.com    :דוא"ל   

    04-8182418   :טלפון   

 

  15348182418    :פקס   

 04-8182418: טל

רח' מקלף 7 , חיפה , צ'ק פוסט

  • Facebook Clean
  • LinkedIn Clean
  • Twitter Clean